Ngày 28/5, tại Ireland, đại diện của hơn 100 nước trên thế giới đã nhất trí thông qua văn kiện về cấm bom chùm. Tuy nhiên, những nhà sản xuất và sở hữu lượng bom chùm lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc đã không tham gia Hiệp ước này.