Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (MCK: PHC).

Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Ngọc Khánh Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị Mã chứng khoán giao dịch: PHC Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 179.913 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng sở hữu Phương thức giao dịch: Khớp lệnh Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 28/03/2011 đến ngày 27/05/2011. Theo HNX