Bệnh viện Xanh-pôn đã thực hiện ca tạo hình “cậu nhỏ” thành công cho bệnh nhân P. sau khi có mong muốn xác định lại giới tính.

Theo Trúc Khuê /Phụ Nữ TPHCM