(HNMO)– Thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này là tìm một người thanh niên trẻ để lấy ảnh dán vào các loại giấy tờ liên quan đến xe máy (đã thay biển kiểm soát), giấy tờ liên quan đến nhân thân như chứng minh thư nhân dân, sau đó đem xe đi tiêu thụ ở các hiệu cầm đồ.