(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 10-3, Quận ủy Hải Châu tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng lần thứ 10 (Khóa XI); triển khai Nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ phát triển Q. Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo; triển khai học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phát triển Q. Hải Châu theo hướng đô thị hiện đại, kiểu mẫu về trật tự đô thị. Thời gian tới, Đảng bộ quận tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân từ 5-10%/năm; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; chế độ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, cải cách hành chính...

Nguyễn Tuấn