Sáng 14-8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Diễn đàn chính sách "Thực trạng và giải pháp phát triển nhân lực vùng dân tộc, miền núi đến năm 2020". Đến dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH; Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Phát biểu ý kiến khai mạc diễn đàn, đồng chí Giàng Seo Phử nhấn mạnh: Phát triển nguồn nhân lực là một trong ba lĩnh vực mang tính đột phá để phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Diễn đàn này nhằm thu hút và tăng cường sự quan tâm của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế đến thực trạng và nhu cầu phát triển nhân lực vùng dân tộc và miền núi.

Các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số (DTTS); những vấn đề về nhân lực các DTTS và vùng miền núi cần quan tâm giải quyết; một số khó khăn trong phát triển nguồn nhân lực DTTS từ thực tiễn cuộc sống; cách tiếp cận xây dựng chính sách, quá trình thực hiện và kết quả thực hiện những chính sách lớn của Chính phủ.

Đại diện tổ chức UNDP cam kết, LHQ sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nghiên cứu, thảo luận sâu những chính sách dân tộc liên quan trực tiếp đến người DTTS, phụ nữ, trẻ em DTTS.