KTĐT - Tại hội thảo quốc gia lần thứ 2 "Môi trường và phát triển bền vững" diễn ra ngày 13/11 tại Hà Nội, các chuyên gia môi trường bày tỏ, những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đều hướng tới phát triển kinh tế. Tuy nhiên chúng ta phải làm sao phát triển kinh tế gắn với phát triển bền vững và bảo tồn sinh thái. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững và gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh.

Kinh tế phát triển nhanh, gia tăng ô nhiễm Ông Nguyễn Danh Sơn - Viện Nghiên cứu Bền vững vùng Bắc Bộ cho biết, trong các thập kỷ qua, sự tăng trưởng và phát triển kinh tế vẫn còn theo mô hình theo chiều rộng, dựa nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và nguồn nhân lực chất lượng thấp. Và hệ quả là tài nguyên thiên thiên đang bị khai thác quá mức, nhiều nơi cạn kiệt và môi trường ở những nơi khai thác bị ô nhiễm mà chưa có nhiều triển vọng và khả năng khôi phục và cải thiện. Sự cố gắng nỗ lực trong việc thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển KT - XH trong 10 năm qua (2001 - 2010) đã nhận định là "to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình". Tuy nhiên, môi trường lại đang bị suy thoái, ô nhiễm, kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực. Nếu không có những cố gắng nỗ lực trong nhiều năm qua trên lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường thì bức tranh tài nguyên và môi trường chắc chắn sẽ còn tối màu hơn nhiều so với hiện nay. GS. TSKH Trương Quang Học - Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường chung nhận định, cùng với sự phát triển nhanh và nóng của nền kinh tế, ô nhiễm môi trường, nhất là ở các đô thị và các khu công nghiệp, đang gia tăng một cách nhanh chóng. "Nếu chỉ phát triển kinh tế mà không chú ý đến môi trường thì tới đây chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn nữa", ông Võ Quý, người sáng lập ra Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường nói. Khoa học và Công nghệ - Chìa khóa cho sựphát triển bền vững Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2020 đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững và theo chiều sâu trong đó gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh. Vấn đề đặt ra đối với chúng ta hiện nay là làm thế nào để vừa giữ vững tăng trưởng vừa bảo vệ được môi trường, vừa ứng phó có hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu để phát triển bền vững như văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra. Ông Hsing Ho - Chủ tịch Dupont Việt Nam cho rằng, phát triển bền vững là một trong những mối quan tâm hàng đầu trên thế giới hiện nay. Sự hợp tác rộng rãi giữa các trung tâm sẽ thúc đẩy phát triển bền vững. "Chúng tôi rất vui mừng được chứng kiến chiều hướng phát triển bền vững ở Việt Nam và mong muốn được đóng góp hơn nữa cho sự phát triển bền vững của đất nước này. Khoa học và công nghệ là mấu chốt để giảm thiểu tác hại đến môi trường, là chìa khóa cho sự phát triển bền vững" - ông Hsing Ho nhấn mạnh. Hồng Thái