(VietNamNet)-Ngày 18/6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn đã đọc báo cáo giải trình các vấn đề cử tri quan tâm trước HĐND TP Cần Thơ. Theo đó, hai vấn đề lớn đang đặt ra với Cần Thơ là phát triển đô thị và ô nhiễm môi trường.