Ghi nhận lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập, ND2 lần đầu trả cổ tức cho cổ đông.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 (UpCOM: ND2) vừa thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền và đăng ký cuối tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016.

Cụ thể, tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ thực hiện 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với 41,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ND2 sẽ chi ra 41,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức lần này.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/11/2016. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/11/2016 và thời gian thực hiện dự kiến là 26/12/2016.

Về hoạt động kinh doanh, ND2 bất ngờ tăng trưởng mạnh kể từ năm 2015 với lợi nhuận gần 68 tỷ đồng. Trong 9 tháng 2016, sau khi chỉ đạt 96 triệu đồng lợi nhuận trong quý I, lợi nhuận của ND2 có sự tăng vọt kể từ quý II/2016 và đỉnh điểm là quý III/2016 với 122 tỷ đồng doanh thu và 36,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Chốt sổ đến cuối quý III/2016, ND2 đang có 83 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong khi đó tiền và tương đương tiền ở mức 73 tỷ đồng.