Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh, phát triển và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng (DVNH) cho nền kinh tế là một trong những nội dung của Đề án bộ phận cốt lõi để thực hiện Chiến lược tổng thể về phát triển hệ thống ngân hàng đến năm 2025.

Phat trien dich vu ngan hang: Huong toi muc tieu giam rui ro tu tin dung va no xau - Anh 1

Nhiều ngân hàng đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng. Ảnh minh họa

Trong đó sẽ thay đổi căn bản diện mạo hoạt động của hệ thống ngân hàng, từ chỗ kinh doanh chủ yếu dựa vào tín dụng chuyển sang phát triển kinh doanh đa dạng về dịch vụ, tăng doanh thu từ dịch vụ, giảm bớt rủi ro từ tín dụng và nợ xấu.

Tại Hội nghị triển khai thực hiện Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế tại Quyết định 1726/QĐ-TTg, NHNN đã yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tập trung xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, có lộ trình thực hiện đề án...

Dịch vụ tăng nhanh, phí thu còn khiêm tốn

Ngày 05/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1726/QĐ-TTg ban hành “Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế” (Đề án 1726).

Đề án 1726 đã khẳng định rất tổng thể về những thành quả đạt được của ngành ngân hàng trong phát triển và nâng cao khả năng cung ứng DVNH cho nền kinh tế.

Thứ nhất, kênh cung ứng DVNH xét về kênh truyền thống hay hiện đại đã liên tục phát triển: có 9.787 chi nhánh (CN), phòng giao dịch (PGD), 16.937 ATM, 222.831 POS, trên 60 tổ chức tín dụng (TCTD) áp dụng internet banking, 35 TCTD sử dụng mobile banking (không tính Quỹ Tín dụng nhân dân, CN & PGD của Ngân hàng Chính sách xã hội).

Thứ hai, sản phẩm DVNH phát triển đa dạng, phong phú, có sản phẩm đã bắt kịp trình độ hiện đại của thế giới. Kết quả: nguồn vốn trên 6 triệu tỷ, tương đương 144% GDP; dư nợ 4,66 triệu tỷ, bằng 111% GDP năm 2015; 99,52 triệu thẻ cuối năm 2015 giá trị giao dịch qua thẻ 230,6 ngàn tỷ đồng, 37/44 ngân hàng thương mại (NHTM) triển khai Ví điện tử, quản lý tài sản, tư vấn tài chính đã bước đầu phát triển.

Thứ ba, chất lượng sản phẩm DVNH được cải thiện: hiện đại, tiện ích, giảm thủ tục và chi phí giao dịch, có sản phẩm DVNH tự động 24/24 giờ.

Thứ tư, mức độ sử dụng DVNH gia tăng mạnh: tài khoản cá nhân tăng mạnh, 36,77 triệu tài khoản năm 2015, gấp 15 lần năm 2004; 20,67% người trưởng thành khu vực nông thôn có khoản vay ở tổ chức tài chính; thanh toán qua internet gia tăng 30-50%/năm, hiện có khoảng 2 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ này, thanh toán qua điện thoại di động đạt khoảng 700 ngàn đồng/người/tháng, giảm tỷ lệ tiền mặt trong M2 từ 18% (2005) xuống khoảng 11% hiện nay.

Tuy nhiên, cũng còn những khó khăn thách thức mà hệ thống ngân hàng cần cải thiện, đó là: tỷ lệ thu phí dịch vụ phi tín dụng còn khiêm tốn; gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn dồn lên vai hệ thống ngân hàng cần phải được san sẻ từ thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm; mức độ tiếp cận dịch vụ của dân cư và DN chưa đồng đều theo khu vực địa lý cũng như quy mô kinh doanh.

Phải đơn giản, dễ tiếp cận

Khẳng định Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ của nền kinh tế nói chung, trong đó có chiến lược bộ phận phát triển DVNH và nâng cao khả năng tiếp cận DVNH đối với DN và người dân trong nền kinh tế là rất quan trọng trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, Phó Thông đốc Nguyễn Kinh Anh lưu ý: “Phát triển và nâng cao khả năng tiếp cận DVNH cho nền kinh tế là một trong những nội dung của Đề án bộ phận cốt lõi để thực hiện Chiến lược tổng thể về phát triển hệ thống ngân hàng đến năm 2025; thay đổi căn bản diện mạo hoạt động của hệ thống ngân hàng, từ chỗ kinh doanh chủ yếu dựa vào tín dụng chuyển sang phát triển kinh doanh đa dạng về dịch vụ, tăng doanh thu từ dịch vụ, giảm bớt rủi ro từ tín dụng và nợ xấu...”.

Vì vậy, ngay tại Hội nghị trực tuyến Phó Thống đốc đã đề nghị ý kiến phát biểu tập trung nói về việc hoàn thiện thể chế chính sách để tạo lập môi trường pháp lý tốt nhất cho phát triển sản phẩm dịch vụ, kênh cung ứng và những cải tiến thủ tục hành chính giúp TCTD thiết kế nhiều sản phẩm DVNH hơn, tiện lợi cho người dân và DN tiếp cận.

Đặc biệt, Phó Thống đốc đề nghị các chi nhánh NHNN tỉnh, TP, các TCTD từ NHTM nhà nước lớn đến các NHTM cổ phần, Công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô có ý kiến phát biểu làm rõ phương án, đề án, biện pháp cụ thể triển khai ở địa bàn, đơn vị của mình làm sao đạt được các tiêu chí của Đề án 1726 về các chỉ số cũng như nâng cao khả năng tiếp cận DVNH trên 3 phương diện: Tăng về số lượng, cải thiện chất lượng dịch vụ, cải tiến sản phẩm dịch vụ và thủ tục đơn giản để người dân và DN dễ tiếp cận sản phẩm dịch vụ; đa dạng về kênh cung ứng sản phẩm dịch vụ tới khách hàng nhất là vùng sâu, vùng xa; gia tăng mức độ sử dụng DVNH đối với người dân và DN qua các chỉ tiêu cụ thể như mức độ sử dụng DNNH đối với người dân, số lượng sử dụng DVNH đối với DN nhỏ và vừa.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cũng đã yêu cầu các đơn vị tại Hội sở chính của NHNN, các chi nhánh NHNN tỉnh, TP, các TCTD tập trung xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, có lộ trình thực hiện cụ thể theo nhiệm vụ được phân công và định kỳ có báo cáo phản ánh về NHNN qua Viện Chiến lược ngân hàng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ....

Thanh Thanh