ANTT.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (HCD) do công bố thông tin có nội dung không chính xác.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã chứng khoán: HCD) số tiền 85 triệu đồng vì công bố thông tin có nội dung không chính xác.

Phat Thuong mai HCD 85 trieu dong vi khai man tren Ban cao bach dang ky niem yet - Anh 1

Cụ thể, tại Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu, Công ty HCD công bố nội dung: “Công ty thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ và khoản vay và không có nợ quá hạn. Tính đến 31/03/2016, Công ty không có bất kỳ khoản nợ quá hạn nào đối với Ngân hàng cũng như với các nhà cung cấp.” Tuy nhiên, tại thời điểm 31/3/2016, Công ty đang có một số khoản nợ tại ngân hàng thương mại đã quá hạn thanh toán.

Ngày 30/9/2016, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã công bố thông tin nội dung Công văn số 49/CV-HCD ngày 22/9/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc đính chính thông tin trên Bản cáo bạch.

Trong công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính thông tin trên Bản cáo bạch niêm yết, HCD có nêu:

-Về khoản nợ đến hạn

Tính đến 31/3/2016, công ty có tổng cộng 19,95 tỷ đồng nợ đến hạn chưa thanh toán, trong đó khoản lớn nhất 6,98 tỷ đồng quá hạn 16 ngày, khoản quá hạn dài nhất 70 triệu đồng – quá hạn 56 ngày. Cũng tại ngày 31/3/206, công ty không có khoản nào quá hạn trên 1 năm, và đến 5/9/2016, công ty đã thanh toán hết các khoản nợ quá hạn trên.

-Về trụ sở

Thông tin trên Bản cáo bạch là Số nhà 122B phố Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, từ khi thành lập phòng đại diện F6 - F7 Khu đô thị mới Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông, Hà Nội (ngày 12/8/2016) đến nay mọi hoạt động kinh doanh của Công ty đều chuyển về văn phòng đại diện. Song Giấy đăng ký kinh doanh và các nghĩa vụ về thuế vẫn để theo địa chỉ tại Hải Dương, dù thời điểm 31/3/2016 công ty không còn hoạt động tại địa chỉ này. Hiện nay, trụ sở Hải Dương đã tiếp tục hoạt động trở lại bình thường.

Mức xử phạt được căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

PV