KTĐT - Với việc xác định rõ trong Nghị quyết: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm...

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và là vai trò lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực luôn được Thành ủy Hà Nội đặc biệt coi trọng. Điều này được thể hiện rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc từ thành phố tới cơ sở về xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đảng viên tiền phong, gương mẫu. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được tiến hành thường xuyên và đi vào nền nếp với chất lượng, hiệu quả. Theo Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đức Minh, việc biểu dương, khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu và đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhằm khuyến khích, động viên các tổ chức Đảng, đảng viên tiếp tục phấn đấu. Đồng thời tổng kết những kinh nghiệm hay, cách làm tốt để phát triển, nhân rộng, thu hẹp các đơn vị, cá nhân yếu kém, tạo khí thế mới trong thi đua trong toàn Đảng bộ. Trong giai đoạn 2005 -2009, toàn Đảng bộ đã có 79 tổ chức tiêu biểu được Ban Thường vụ Thành ủy tặng cờ "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh", 82 cá nhân đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Cũng nhờ làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng nên việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ ở Đảng, đảng viên cũng ngày càng đi vào thực chất theo đúng tiêu chuẩn quy định của Trung ương. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá hàng năm đạt gần 99%, tỷ lệ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh gần 76%. Số đảng viên được đánh giá chất lượng ở mức cao trên 87%, trong đó có tới 86,8% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm 0,39%/năm. Điển hình trong công tác này có các Đảng bộ phường Nguyễn Trung Trực (Ba Đình), phương Đức Giang (Long Biên); các xã Đại đồng (Thạch Thất), Phú Diễn (Từ Liêm), Cao Dương (Thanh Oai), Liên Mạc (Mê Linh), Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Thành phố)… Mặc dù công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã tạo không khí phấn đấu thi đua trong toàn Đảng bộ, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tình trạng một số cấp ủy cơ sở chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác này. Chính vì vậy, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa cao, tính Đảng của một bộ phận không nhỏ đảng viên còn hạn chế, còn nể nang, ngại va chạm. Đây là những yếu kém cần sớm khắc phục. Đúng như chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, các cấp ủy Đảng phải tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới sinh hoạt chi bộ; Phát huy vai trò tiền phong gương mấu của người đảng viên. Trong đó tập trung giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, quan liêu trong từng tổ chức cơ sở Đảng. Phát hiện, biểu dương kịp thời những đơn vị làm tốt, nhân rộng điển hình, đồng thời chỉ đạo xử lý kịp thời những đơn vị yếu kém, đảng viên vi phạm tư cách… Khánh Linh