Thời gian tới, Nghệ An nên tập trung phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Giảm dần diện tích trồng lúa sang trồng một số cây có hiệu quả kinh tế cao. Nên xem các doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế địa phương.

Đó là ý kiến của PGS.TS Nguyễn Trọng Xuân - Viện Kinh tế Việt Nam nêu quan điểm tại Hội thảo Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phat huy vai tro dong luc cua doanh nghiep trong phat trien - Anh 1

PGS.TS Nguyễn Trọng Xuân - Viện Kinh tế Việt Nam

Những năm gần đây, kinh tế Nghệ An đã phát triển đáng kể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2011 – 2015 đạt trung bình 7,89%/năm. Tuy nhiên, việc thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng chưa đạt mục tiêu đề ra. Tốc độ và chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thiếu bền vững. Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển.

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Trọng Xuân nêu ra một số nguyên nhân: Nghệ An chưa tìm được nút thắt vòng luẩn quẩn trong phát triển kinh tế. Năng lực hoạt động của bộ máy cán bộ một số nơi còn hạn chế, hoạt động thiếu ăn khớp, trong khi lãnh đạo rất quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế.

Nghệ An chưa xây dựng được chiến lược phát triển kinh tế quan trọng, nên các nguồn lực chưa khai thác triệt để; chưa có chính sách đủ mạnh để thu hút các nguồn lực từ bên ngoài.

Phat huy vai tro dong luc cua doanh nghiep trong phat trien - Anh 2

Công nhân may tại Xưởng may công nghiệp Dũng Thủy, xã Sơn Thành - Yên Thành.

5 năm tới, Nghệ An nên có những đúc rút và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, dự án đã có. Không nên thu hút các dự án tác động lớn đến môi trường. Nên tính toán kỹ về khai thác tài nguyên, trước thực trạng các doanh nghiệp đang khai thác nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Không nhất thiết phải tiến hành công nghiệp hóa theo mô hình đẩy nhanh phát triển công nghiệp truyền thống, với khối lượng nguyên vật liệu nhiều, mà thời gian tới nên tập trung phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Giảm dần diện tích trồng lúa sang trồng một số cây có hiệu quả kinh tế cao. Nên xem các doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế địa phương.

Do vậy, địa phương cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cao. Phát triển nông, lâm ngiệp gắn với công nghiệp chế biến. Đẩy mạnh phát triển ngành dược phẩm đi đôi với trồng các loại cây dược liệu thế mạnh; tập trung phát triển du lịch; công nghệ thông tin.

Xuân Hoàng