KTĐT - Tối 16/11, Liên khu dân cư Lý Nam Đế 3, 4A, 4B phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự Ngày hội có: Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh; Bộ Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tặng quà cho đại diện các khu dân cư phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

3 khu dân cư Lý Nam Đế 3, 4A, 4B có 245 hộ, 857 nhân khẩu. Đa số các hộ gia đình có thành viên đang công tác trong cơ quan quân đội, công an, cán bộ, công chức. Nhân dân 3 khu dân cư luôn tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt các chỉ thị về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không để xảy ra các tệ nạn xã hội, vi phạm hình sự; có trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 26 gia đình văn hóa tiêu biểu…
Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chúc mừng những thành tích mà Nhân dân 3 khu dân cư đã đạt được trong thời gian qua, nhất là thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn thời gian tới Ban công tác mặt trận các khu dân cư cùng lãnh đạo phường Cửa Đông từng khu dân cư và mỗi người dân, phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng chung sức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước giàu mạnh.

Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Sơn và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn phường Cửa Đông.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã tặng quà cho 6 hộ gia đình chính sách tiêu biểu; phường Cửa Đông đã tặng quà cho 10 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn của phường.