Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng và kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 27/7 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công tác tuyên giáo Công đoàn” nhằm ôn lại truyền thống của ngành Tuyên giáo, nhận rõ những thuận lợi, khó khăn và đề ra các giải pháp tiếp tục phát huy truyền thống của ngành trong tình hình mới.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện cán bộ làm công tác tuyên giáo của Công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn Lao động một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyên giáo công đoàn có một số khó khăn, thách thức, đó là: Việc tập hợp, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động cũng như công tác tập hợp lực lượng đội ngũ CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; Trình độ văn hóa, chuyên môn, tay nghề, kiến thức hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công nhân lao động còn thấp. Phần lớn công nhân lao động xuất thân từ nông thôn, chưa được đào tạo bài bản, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp còn hạn chế. Điều kiện sống, sinh hoạt của CNVCLĐ gặp nhiều khó khăn, nhất là về việc làm, thu nhập, nhà ở, chính sách BHXH, BHYT… Những tác động của mặt trái kinh tế thị trường như: sự phân hóa giàu nghèo, thất nghiệp, mất việc làm gia tăng; tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong xã hội vẫn diễn biến phức tạp; kẻ thù luôn lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, thực hiện diễn biến hòa bình, tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng và tổ chức Công đoàn nước ta. Nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức Công đoàn trong tình hình mới là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó cần phát huy vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm giúp CNVCLĐ có ý thức giai cấp và bản lĩnh chính trị; ý thức công dân, tinh thần dân tộc, gắn bó thiết tha với sự nghiệp cách mạng của Đảng; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới; có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao, đạo đức lối sống lành mạnh, có kiến thức hiểu biết về pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Từ kinh nghiệm thực tế tại địa phương, đơn vị, các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ trong giai đoạn CNH-HĐH đất nước; công tác chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ làm công tác tuyên giáo Công đoàn; giải pháp công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng trong CNVCLĐ; hoạt động tuyên truyền, giáo dục CNLĐ tại khu nhà trọ, nhà lưu trú; các hình thức tuyên truyền nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất; nội dung, phương pháp của tổ chức và hiệu quả của hoạt động báo cáo viên công đoàn... Theo các đại biểu, công tác tuyên giáo Công đoàn trong thời gian tới cần đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, nhất là CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Các cấp Công đoàn nghiên cứu, tổng kết kịp thời những vấn đề mới trong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn; củng cố, kiện toàn và phát triển hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tuyên giáo Công đoàn… Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn cho đồng chí Vũ Ngọc Hoàng và tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho một số cá nhân tiêu biểu./.