(ICTPress) - TSKH. Đoàn Hương mới đây đã có buổi đã có những chia sẻ thú vị nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với các cán bộ nữ ngành TT&TT.

(ICTPress) - TSKH. Đoàn Hương mới đây đã có buổi đã có những chia sẻ thú vị nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với các cán bộ nữ ngành TT&TT.

Phat huy “dac san” cua Phu nu - Anh 1

TSKH. Đoàn Hương nói chuyện với cán bộ nữ ngành TT&TT nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016

Phụ nữ Việt Nam làm tốt mọi việc

Theo TSKH Đoàn Hương, Phụ nữ Việt Nam làm tốt mọi việc từ trong nhà ra ngoài xã hội. Người vợ Việt Nam còn đóng vai trò “ô-sin” đặc biệt trong nhà, tự nguyện làm việc và không nhận lương.

Việt Nam đã làm nhiều thành tích lớn trong xóa bỏ bất bình đẳng giới nhưng tất cả mới chỉ để chuẩn bị cho các bước về sau. Triển khai bình đẳng giới là tư tưởng tốt đẹp của nhân loại và Việt Nam. Việc đạt được bình đẳng giới cần một quá trình dài. Bình đẳng giới phải bắt đầu từ tư tưởng. Nam giới chưa giải phóng được tư tưởng trọng nam khinh nữ thì làm sao tạo được bình đẳng giới. Bác Hồ đã đặt nền móng đầu tiên cho giải phóng phụ nữ, bình đẳng giới.

Bình đẳng giới là hãy đầu tư cho phụ nữ về học tập, những lợi ích xác thực, thiết thân, không xây dựng những chính sách không thực hiện được như việc “ngực lép không được đi xe máy”.

Muốn làm những vấn đề to lớn về bình đẳng giới phải có sự tham gia của văn hóa nghệ thuật, báo chí, truyền thông. Bộ TT&TT là một thế mạnh.

Hãy làm giàu văn hóa

TSKH. Đoàn Hương cho rằng việc đọc sách rất quan trọng. Trong từng gia đình cần phải có tủ sách. Tất cả các cuộc cách mạng đều bắc nguồn từ văn hóa. Hãy tạo văn hóa đọc trong gia đình. Những cuốn sách trên giá sách đọc rồi thì truyền lại cho con cái bởi tế bào gia đình là vẫn là tế báo cơ bản của xã hội.

Phát huy “đặc sản” của Phụ nữ

TS Đoàn Hương chia sẻ các nhà khoa học nhân loại thế kỷ 21 có 3 vấn đề lớn là tôn giáo, con người và phụ nữ. Từ thế kỷ 20 đã có dự báo thế kỷ 21 là thế kỷ của Phụ nữ và điều này đang trở thành hiện thực bởi trong tư duy của người phụ nữ có tư duy mềm mà nam giới không có. Đây là “đặc sản” của riêng của phụ nên bởi theo phân tích của TS Hương dân tộc, gia đình nào khó khăn thì phụ nữ là người đứng ra giải quyết.

Trên thế giới hiện nay đã có nhiều nữ lãnh đạo nhà nước, các tập đoàn lớn, thậm chí có nữ Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Nếu sắp tới Hilary Clinton thắng cử Tổng thống Mỹ thì nước Mỹ sẽ có chính sách, bước đi khác hơn bởi bà sẽ phát huy “đặc sản”.

“Phụ nữ là lực lượng lãnh đạo của thế kỷ 21 nên phải chú ý phát triển phụ nữ, ưu tiên phụ nữ cả về học tập, tăng thu nhập, trợ cấp cho phụ nữ”, TS Hương đề nghị.

Minh Anh