Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa thông tin về việc đã phát hiện một vỉa dầu mới. Vỉa dầu này nằm trong khu vực Đông Bắc mỏ Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long thuộc thềm lục địa Việt Nam.

Phat hien via dau moi o gieng khoan khu vuc mo Bach Ho - Anh 1

Thử vỉa ra dòng dầu tại giếng khoan BH47. Ảnh: PVN.

Theo đó, vào lúc 9h40 ngày 30-11-2016, khi tiến hành thử vỉa đối tượng thứ 2 tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ - 47 (BH-47), Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro) đã nhận được dòng dầu tự phun mạnh, không có nước từ đối tượng Mioxen ở chiều sâu 3178-3277 m.

Dầu có tỷ trọng trung bình 0,83g/cm3, lưu lượng dầu tính toán là 610m3/ngày, khí 110.000m3/ngày.

Theo Phó Tổng Giám đốc Địa chất Lê Việt Hải, Vietsovpetro sẽ chính xác lại cấu tạo địa chất tầng chứa dầu để đánh giá phạm vi phân bố cũng như tính toán lại trữ lượng để có thể tiếp tục khoan giếng thẩm lượng cho khu vực này.

PVN cho biết, sau khi kết thúc toàn bộ công tác khoan và thử vỉa, giếng khoan BH-47 sẽ được bảo quản để sử dụng cho mục đích khai thác sau này.

Với kết quả thu được từ giếng khoan BH-47 mở ra tiềm năng mới trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác khu vực Đông Bắc Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long thuộc thềm lục địa Việt Nam.

Thu HIền