ND- Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên vừa bàn giao chiếc trống đồng cổ cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên.