Các nhà nghiên cứu đến từ vườn thú Cleveland Metroparks Zoo vừa phát hiện ra một cụ rùa khổng lồ ...