Từ đầu năm đến hết tháng 10, toàn ngành thanh tra đã kết thúc hơn 6.500 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế lên tới gần 3.300 tỷ đồng…