Trong buổi họp báo về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5/2008, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Sản cho biết: Trong quá trình thanh tra ngành Hải quan Quảng Ninh, Thanh tra Chính phủ phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc xuất khẩu than sang Trung Quốc. Sau khi làm việc một cách độc lập, Thanh tra Chính phủ đã kết luận ba dấu hiệu sai phạm như sau: