2 công ty lọt Top 10 DN bảo hiểm uy tín năm 2016 của Vietnam Report đều bị thanh tra và phát hiện nhiều vi phạm.

Phat hien sai pham tai mot loat cong ty tung lot Top DN bao hiem uy tin 2016 nhu Dai-ichi Viet Nam, Prudential... - Anh 1

Theo báo cáo tháng 9 của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, qua thanh tra, kiểm tra 5 DN bảo hiểm đã phát hiện nhiều vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ , phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm…

Các đơn vị bị thanh tra 3 lần là Công ty TNHH Dai-ichi Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam, và 2 lần với Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson.

Trong đó, 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Dai-ichi Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudentialđều đứng trong Top 5-10 công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ uy tín năm 2016 của Vietnam Report (Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam).

Theo cụ quản lý, các sai phạm của DN cụ thể như: chấp hành không đúng quy định về việc tách quỹ chủ sở hữu, quỹ chủ hợp đồng; vi phạm việc trích lập dự phòng nghiệp vụ; công tác chăm sóc, chi trả quyền lợi bảo hiểm; công tác quản lý đại lý; chi hoa hồng đại lý; công tác theo dõi, hạch toán công nợ; công tác hạch toán kế toán…

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, các DN đã chấp hành chưa đúng quy định của Bộ Tài chính về phí bảo hiểm, cụ thể là vi phạm về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe.

Ngoài ra, DN còn vi phạm về công tác đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý đại lý. Đặc biệt là vi phạm về việc chi hỗ trợ đại lý cao hơn quy định, chi bồi thường cho trường hợp bị loại trừ bảo hiểm, bồi thường chưa đủ căn cứ hoặc bằng chứng xác thực...

Việc vi phạm của DN trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm, chủ yếu như: Chấp hành chưa đúng nội dung, phạm vi hoạt động theo giấy phép, hoạt động môi giới bảo hiểm ngoài địa bàn quy định, hoạt động môi giới không có thỏa thuận bằng văn bản với bên mua bảo hiểm.

Đồng thời, vi phạm cả trong hoạt động tư vấn cho khách hàng không đúng quy tắc, điều khoản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành. Việc bổ nhiệm, báo cáo việc bổ nhiệm người quản trị điều hành và sử dụng nhân viên trực tiếp thực hiện các nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm chưa đáp ứng điều kiện theo quy định; cũng như vi phạm về công tác theo dõi, hạch toán công nợ; công tác hạch toán kế toán…

Với những sai phạm trên, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm đã kiến nghị, chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán, xử lý về mặt tài chính tại các DN và kiến nghị kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nhiệp tăng thêm và đã thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước 625 triệu đồng.

Mỹ Lan

Theo Trí Thức Trẻ