Các nhà khoa học thuộc Đại học Nottingham, Anh vừa phát hiện một loại protein có vai trò then chốt đối với khả năng di động của giao tử đực ký sinh trùng sốt rét plasmodium.

Thông qua việc phá vỡ chức năng của loại protein này, có thể giúp hạ thấp tỷ lệ thành công trong giao phối giữa giao tử đực và giao tử cái. Các nhà khoa học đã phát hiện một loại protein PF16 nằm trong cấu trúc trùng roi của giao tử đực ký sinh trùng sốt rét plasmodium đã gây ảnh hưởng đến chức năng của trùng roi. Nếu sử dụng thuốc để phá vỡ chức năng này của protein PF16, chức năng của trùng roi cũng sẽ xuất hiện sự dị thường, làm hạ thấp khả năng di động của giao tử đực, qua đó làm hạ thấp hiệu suất giao phối. Giao tử đực ký sinh trùng sốt rét plasmodium dựa vào sự di động của trùng roi để tìm kiếm và giao phối với giao tử cái. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu biện pháp mới phòng chống và điều trị bệnh sốt rét. (Vietnam+)