(HNM0)- Ngoài việc không xuất trình được giấy phép kinh doanh, chủ phòng khám đa khoa tại 70 Nguyễn Chí Thanh còn tận dụng một nhà để xe cũ kỹ trong khuôn viên Trung tâm y tế dự phòng TP để làm phòng chụp X-quang