Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang Ngô Quang Hưởng vừa kết luận thanh tra Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng ngành y tế (BQL), thuộc Sở Y tế Kiên Giang. Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Lê Hoàng Anh phải tự kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót trong quản lý điều hành.

Ngoài ra, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang giao Ban Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang kiểm điểm trách nhiệm đối với Hồng Tuấn Dũng, Giám đốc BQL và Bùi Phước Châu, Nguyễn Anh Tú, cán bộ BQL; kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với Huỳnh Tấn Hòa, Phạm Xuân Tiến, Hồ Minh Thiện, cán bộ BQL.

Những cá nhân này đã có những sai phạm như thực hiện chưa nghiêm các quy định đầu tư mua sắm, xây dựng, quản lý dự án. Cụ thể, công chức, viên chức tham gia xét thầu tại nhiều dự án không đáp ứng trình độ chuyên môn. BQL còn nghiệm thu khống mua sắm thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Lương; nghiệm thu vượt khối lượng gói thầu xây dựng tạm Trung tâm y tế huyện Giang Thành; thiếu minh bạch trong đầu tư phần thiết bị máy CT Scanner tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Thuận. Mua sắm trang thiết bị chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu điều trị, không đồng bộ dẫn đến lãng phí và để xảy ra sai phạm tại dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu, lao, tâm thần...

Ngoài ra, từ năm 2008 đến nay, BQL không tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về phòng, chống tham nhũng và không xây dựng kế hoạch thực hiện công tác này.

T. NGHĨA