Đó là thông tin được Cục Quản lý dược Việt Nam đưa ra tại hội nghị giữa Bộ Y tế và các doanh nghiệp dược nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược sáng 6.12. Theo thống kê của Cục Quản lý dược Việt Nam, từ tháng 1 - 10.2007, đã phát hiện 46 loại thuốc sản xuất trong nước và 26 loại thuốc nhập khẩu vi phạm về chất lượng.