(Dân trí) - Thoạt nhìn thấy nó giống một con kỳ nhông - nhưng kỳ nhông thì không có tóc. Cũng có vẻ nhang nhác sóc chuột - nhưng sóc chuột không có đuôi dài giống cá như thế này. Vậy phải chăng nó là cá leo cây - cũng không phải, cá thì làm gì có răng... Liên tiếp những dấu hỏi đặt ra xung quanh sinh vật bí ẩn mới phát hiện ở thị trấn Mullica, bang N.J, Mỹ.