(VnMedia) - Nằm trong đợt thanh tra thực thi bảo hộ quyền tác giả, trong đó có lĩnh vực phần mềm của Chính phủ, sáng ngày 20/2/2009, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch đã tiến hành gửi khuyến cáo trực tiếp tới 13 đơn vị bán máy tính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.