Mới đây các nhà khoac học Trung quốc đã phát hiện ra một loại khoáng vật mới có tính bền vững cao hơn kim cương tới 1,5 lần. Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí New Scientist.

Với sự xuất hiện của loại khoáng vật mới này thì giờ đây kim cương không còn là vật liệu tự nhiên có tính bền vững cao nhất nữa và đồng thời dần dần kim cương cũng sẽ mất đi vị trí “độc tôn” của mình, nhất là trong ứng dụng mũi khoan công nghiệp. Các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Thượng Hải đã tiến hành một cuộc thí nghiệm nhỏ ở cấp nguyên tử đối với kim cương hình lục giác và khoáng vật mới có cấu trúc tương tự như kim cương để kiểm tra tính bền vững trong kết cấu phân tử của hai loại khoáng vật này. Kết quả của cuộc thí nghiệm đã chỉ ra rằng, khoáng vật mới tìm được bền hơn kim cương thông thường tới 18%, và kim cương hình lục giác là 58%. Cả hai loại khoáng vật này đều có trong tự nhiên với số lượng nhỏ và chúng chỉ được tái tạo lại trong điều kiện thí nghiệm. Sau khi tiến hành thêm một vài thí nghiệm tương tự khác, các nhà khoa học thống nhất đi đến nhận định rằng, kết quả thu được rất quan trọng, tuy nhiên để có được loại khoáng vật này là rất khó. Bên cạnh đó, chưa chắc trong tương lai, loại khoáng vật mới này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo CAND