Các nhà khoa học đã khai quật được một cái sọ của sinh vật 4 chân cổ nhất trong lịch sử, trong lớp đá ở Latvia. Mẫu vật nguyên vẹn này có đặc điểm trung gian giữa cá và động vật đất liền.