Theo đó, những cổ vật Phật giáo có từ thế kỷ thứ 8 được phát hiện ở làng Majhipara, thuộc Jajpur, Ấn Độ.

Trong khi tham quan khu vực này, một nhà nghiên cứu Phật giáo đã phát hiện ba mảnh cổ vật bằng đá và một số tàn tích khác của một ngôi chùa Phật giáo. Nơi phát hiện ra các cổ vật này cách Nhà bảo tàng Phật giáo nổi tiếng thế giới Udayagiri 1 km.

Tàn tích Phật giáo vừa được phát hiện.

Các cổ vật tìm thấy có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 11 và thuộc vào dạng cổ vật hiếm thấy trong lĩnh vực khảo cổ và lịch sử Phật giáo trên toàn thế giới. Những cổ vật này được xác định là có mặt vào giai đoạn đỉnh cao của Phật giáo Kim cang thừa. Các di vật khảo cổ này có cùng niên đại với những phát hiện khác tại Nalanda, Bồ Đề Đạo tràng, vườn Lộc Uyển,… tại Ấn Độ và Java ở Indonesia.

Theo Giác Ngộ