Theo báo cáo kết quả công tác an toàn thực phẩm ngành Y tế Hà Nội trong 9 tháng năm 2016, các đoàn thanh tra, kiểm tra ATTP đã phát hiện gần 9.000 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 4 tỷ đồng, buộc tiêu hủy nhiều sản phẩm không đảm bảo.