Ngày 28/5, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động của Thanh tra Chính phủ trong tháng 5. Phó Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Sản chủ trì cuộc họp báo.