Chiều 7/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày, lực lượng kiểm ngư đã phát hiện 2 máy bay của Trung Quốc ở khu vực giàn khoan.

Cụ thể, từ 8h05 đến 8h50, phát hiện 1 máy bay trực thăng từ giàn khoan ra ở độ cao 300-500m, bay 1 vòng quanh khu vực, sau đó bay về giàn khoan. Từ 11h20 đến 11h30 phát hiện 1 máy bay cánh bằng không rõ số hiệu bay từ hướng Bắc tới ở độ cao 800-1.000m, sau đó rời khu vực theo hướng Bắc.

Theo Cục Kiểm ngư, trong ngày, Trung Quốc duy trì khoảng 103-110 tàu các loại, trong đó có 45-47 tàu hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 12-13 tàu kéo, 29-32 tàu cá và 4 tàu quân sự.

Tại thực địa, các tàu kiểm ngư của ta vẫn thực hiện nhiệm vụ tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách từ 10-11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Máy bay và tàu Trung Quốc xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam

"Khi các tàu của ta tiếp cận giàn khoan để đấu tranh tuyên truyền thì các tàu của Trung Quốc ở vòng ngoài dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, cơ động áp sát các tàu kiểm ngư của ta; ngăn cản, hú còi nhằm uy hiếp và không cho các tàu của ta tiến vào gần giàn khoan, nhưng các tàu kiểm ngư của ta đã chủ động vòng tránh, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật", Cục Kiểm ngư cho biết.

Các tàu cá của ngư dân ta trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt thủy sản ở phía Tây Tây Nam, cách giàn khoan 42-45 hải lý. Trên khu vực tàu cá của ta đánh bắt thủy sản có khoảng 29-32 tàu cá vỏ sắt dưới sự hỗ trợ của 1 tàu hải cảnh và 1 tàu ngư chính của Trung Quốc thường xuyên bám sát, ngăn chặn, ép hướng các tàu cá của ta, không cho các tàu cá của ta tiến gần khu vực giàn khoan.

Dưới sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư, các tàu cá của ta vẫn bám sát ngư trường đánh bắt thủy sản, bảo đảm an toàn.

Đình Quang