(PL)- Chiều qua (6-6), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Y tế tổ chức phát động cuộc thi báo chí toàn quốc với chủ đề: Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2009.