(VOV) - Quỹ “Vì người nghèo” cả nước trong 10 năm qua đã vận động được 5.120 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này và sự hỗ trợ của Chính phủ, đã có hơn 1 triệu căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng và sửa chữa

Phát biểu tại buổi lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2010 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chiều 15/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Xóa đói, giảm nghèo là một chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất tốt đẹp, ý nghĩa nhân văn của chế độ ta và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị-xã hội và phát triển bền vững của đất nước. Trong những năm qua, công tác xóa đói, giảm nghèo ở nước ta đã được thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Riêng năm 2010, ước giảm 1,85% xuống còn 9,5%, cơ sở hạ tầng, đời sống của người nghèo, vùng nghèo tiếp tục được cải thiện. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, để công tác xóa đói, giảm nghèo được đẩy nhanh và bền vững, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời tập trung nguồn lực để giảm nghèo ở những địa bàn khó khăn nhất của 62 huyện nghèo. Năm 2011 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn mới; riêng 62 huyện nghèo giảm 4%, đẩy nhanh việc hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm bợ, dột nát. Để thực hiện hiệu quả công tác này, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cần phải phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiên trì và thường xuyên; huy động được sức mạnh tổng hợp, sự đồng lòng, chung sức và sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm lo cho người nghèo. Cũng tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của mọi tầng lớp nhân dân, các doanh nhân ở mọi miền Tổ quốc, của kiều bào ta ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế đã có sự giúp đỡ nhiệt tình, thiết thực đến đồng bào nghèo. Phó Thủ tướng hoan nghênh MTTQ Việt Nam trong thời gian qua đã luôn đồng hành với Đảng, Chính phủ chủ động tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, hàng năm đều phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” nhằm kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ và giúp đỡ người nghèo. Tại buổi Lễ, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, lãnh đạo tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc vận động Vì người nghèo bằng cách tiếp tục thực hiện ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ 62 huyện nghèo. Đối với các đơn vị tham gia giúp đỡ trực tiếp, đề nghị phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp triển khai và tổ chức thực hiện. Minh Hòa