Sáng 29/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tiếp tục phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng ở đô thị. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham gia cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đinh Viết Hồng, Huỳnh Thanh Điền và đại diện các sở, ngành liên quan, các địa phương và các công ty TNHH Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Phat dong thang cao diem toan dan ra quan lam thuy loi - Anh 1

Toàn cảnh cuộc họp

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 6/10/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi , chủ động công tác phòng chống hạn hán, lũ lụt, đản bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ đông và sản xuất năm 2017, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị đã phát động ra quân làm thủy lợi, giao thông nông thôn.

Đến ngày 25/11, đã có 20/21 huyện, thành phố, thị xã và 7/7 công ty TNHH thủy lợi đã ra quân làm giao thông thủy lợi. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp – PTNT, toàn tỉnh đã thực hiện được 682.785 ngày công, đã cắt cỏ, phát quang, vớt bèo được trên 1,6 triệu m2 kênh mương; nạo vét kênh mương, công trình thủy lợi trên 272 nghìn m3 đất; đào đất, đắp tu bổ công trình và kênh mương trên 246.000 m3 đất.

Phat dong thang cao diem toan dan ra quan lam thuy loi - Anh 2

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho rằng: "Thời gian qua các địa phương chưa quyết liệt trong công tác làm giao thông thủy lợi nên hiệu quả chưa cao. Thời gian tới đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt ra quân làm giao thông thủy lợi, không chỉ ngày một ngày hai mà kéo dài đến hết tháng 12".

Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, cùng với một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức, kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện của một số địa phương chưa thường xuyên bám sát, kiểm tra đôn đốc; công tác báo cáo của các địa phương, đơn vị chưa tốt, cho nên khối lượng thực hiện chưa cao.

Theo kế hoạch, từ ngày 5/12, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh đồng loạt ra quân mở đầu cho tháng cao điểm ra quân làm thủy lợi năm nay. Trong tháng cao điểm ra quân làm giao thông thủy lợi, chống ngập úng từ 1/12 đến 31/12, mục tiêu đặt ra là nạo vét trên 284 m3 đất bùn trên các kênh mương, công trình; đắp bờ vùng bờ thửa trên 241 m 3 , phát quang, cắt cỏ, vơ rong trên 1 triệu m 2 . Kinh phí thực hiện ước tính 91.550 triệu đồng.

Phat dong thang cao diem toan dan ra quan lam thuy loi - Anh 3

Nhiều địa phương huy động lực lượng học sinh nạo vét trên các tuyến thủy lợi.

Trước thực trạng các địa phương chưa thực hiện tốt công tác ra quân làm thủy lợi, giao thông nông thôn, NTM và chống ngập úng đô thị trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo: Giám đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc một số nội dung: Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 17 của UBND tỉnh về ra quân làm thủy lợi, giao thông, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, chống ngập úng đô thị, kéo dài đến 31/12/2016. Các ngành, các địa phương phải đồng loạt tổ chức đồng loạt ra quân vào ngày 5/12/2016.

Sở Nông nghiệp - PTNT chủ trì phân công cán bộ xuống địa bàn để chỉ đạo, kiểm tra tổ chức cuộc phát động ra quân làm thủy lợi giao thông. Các sở, ngành, tổ chức đoàn thanh niên và các cơ quan truyền thông, báo chí chủ động tham gia, hưởng ứng và tuyên truyền về phong trào.

Xuân Hoàng