GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai phát động phong trào thi đua chuyên đề "Duy trì sĩ số học sinh" năm học 2016-2017.

Phat dong phong trao thi dua duy tri si so hoc sinh - Anh 1

Chỉ tiêu Sở này đặt ra là phấn đấu giảm tỷ lệ bỏ học trong toàn Ngành dưới 0,36%. Cụ thể, học sinh bỏ học cấp tiểu học dưới 0,03%; học sinh bỏ học cấp THCS dưới 0,6%; học sinh bỏ học cấp THPT dưới 1,02%; học sinh bỏ học cấp GDTX dưới 2,5%.

Công tác duy trì sĩ số và thời gian phát động phong trào thi đua tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 1/10/2016 đến ngày 15/1/2017. Đợt 2 từ ngày 16/1/2017 đến ngày 28/5/2017.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch phối hợp với các xã, già làng, trưởng bản và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan của địa phương, phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trong công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số học sinh; tham mưu phát triển hệ thống trường phổ thông DTBT, lớp học 2 buổi/ngày. Phối hợp tổ chức Đoàn, Đội huy động học sinh các trường THCS DTNT tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 1 trong dịp hè.

Các cơ sở giáo dục phải xây dựng chương linh phù họp với năng lực của học sinh phù hợp với thực tế địa phương; kế hoạch dạy học theo hướng phát triển năng lực và thực hiện đúng chương trình giảm tải theo quy định của Bộ GD&ĐT; bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lóp.

Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức tốt việc phụ đạo học sinh yếu kém, tăng cường giảng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, thiếu trung thực trong đánh giá, thi cử; đẩy mạnh các hoạt động phong trào trong nhà trường phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, nhằm thu hút các em đến lóp.

Những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên chủ nhiệm báo cáo nhà trường để phối hợp các tổ chức đoàn thể ở địa phương quan tâm động viên, giúp đỡ…

Tập trung quán lý chặt chẽ học sinh, chú ý học sinh có nguy cơ nghỉ hoc, bỏ học, phân tích nguyên nhân để có giải pháp duy trì sĩ số trong nhà trường đạt hiệu quả...

Được biết, duy trì sĩ số học sinh được xác định là một trong những công tác trọng tâm, xuyên suốt của năm học của giáo dục tỉnh Gia Lai.