Sáng 1/11, tại Bộ Công Thương, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã giới thiệu Lễ phát động cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" tới báo giới.

Phat dong cuoc van dong “Xay dung van hoa doanh nghiep Viet Nam” - Anh 1

Lễ phát động cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/11/2016 tại Nhà hát lớn Hà Nội

Đây là sự kiện nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanhnghiệp Việt Nam và trong toàn xãhội.

Đồng thời, hoạt động này cũng hướng tới tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích suất xắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện được những nội dung trên, Đại sứ Trần Trọng Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, cho rằng, cần tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước. Đẩy mạnh công tác chính trị - tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là giới truyền thông,... nhằm tuyên truyền, quảng bá, thu hút sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" sẽ diễn ra vào 20 giờ, ngày 7/11/2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đỗ Đạt