Sáng 1/11/2016, tại Hà Nội, Hiệp hội phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Bộ Công thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu "Cuộc vận động xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Phat dong cuoc van dong 'Xay dung van hoa doanh nghiep Viet Nam' - Anh 1

Chủ tịch Hiệp hội phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam- ông Hồ Anh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo

Theo đó, Lễ phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” sẽ diễn lúc 20 giờ ngày 7/11/2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tại lễ phát động, ban tổ chức sẽ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Nội dung chính của cuộc vận động bao gồm: Nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh; Nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thế lực.

Ngoài ra, cuộc vận động còn hướng tới 5 giải pháp: Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước; Đẩy mạnh công tác chính trị- tư tưởng; Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá; Thu hút sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thùy Dương