QĐND - Thực hiện Chương trình phối hợp của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân về việc tuyên truyền hoạt động biển, đảo năm 2013, chiều 2-7, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên và Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Tuổi trẻ với tình yêu biển đảo quê hương”. Nội dung bài viết dự thi là những suy ngẫm, cảm nhận về biển, đảo quê hương; tuyên truyền, giới thiệu về biển, đảo Việt Nam; hiến kế cho công tác xây dựng và phát triển kinh tế biển, hải đảo. Các bài dự thi viết bằng văn xuôi tiếng Việt, dài tối đa 2000 chữ, chưa đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mọi đoàn viên, thanh niên, thiếu niên trong cả nước đều có thể gửi bài dự thi từ ngày 2-7 đến 15-10-2013, theo địa chỉ: Tạp chí Thanh niên, số 5 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội; hoặc email: thanhnienviet.vn@gmail.com

TIẾN MINH