P.K

Phat dong cuoc thi "Van hoa giao thong cua nguoi thuc thi cong vu" - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng-Ngày 9-11, Sở Thông tin & Truyền thông chính thức phát động Cuộc thi: Bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu tuyên truyền An toàn giao thông năm 2016 với chủ đề "Văn hóa giao thông của người thực thi công vụ". Đối tượng dự thi gồm các tác phẩm thuộc tất cả các thể loại báo chí đã được đăng tải trên báo in, báo điện tử từ ngày 1-1-2016 đến hết ngày 30-11-2016. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi: Từ ngày 8-11- 2016 đến 17 giờ 30 ngày 30-11-2016 (tác phẩm gửi qua bưu điện tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ: Các tác phẩm tham gia bình chọn có thể gửi qua đường bưu điện hoặc đường thư điện tử theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng, tầng 24, Trung tâm Hành chính thành phố , số 24, đường Trần Phú, TP Đà Nẵng Email: hienhtt2@danang.gov.vn. Số điện thoại: 05113 849989. Theo quy chế của Cuộc thi, tác phẩm tham gia phải là tác phẩm báo chí. Vì vậy, các tác giả, nhóm tác giả có thể gửi bài viết trực tiếp cho Ban tổ chức để Ban Tổ chức xem xét đăng tải trên Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông (www.ictdanang.vn) nhằm đáp ứng điều kiện tham gia Cuộc thi.