Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2012), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa phối hợp tổ chức phát động và triển khai Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2012), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa phối hợp tổ chức phát động và triển khai Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tuổi trẻ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập, lao động, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu trong lần về thăm Thanh Hóa. Cuộc thi được triển khai sâu rộng với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó lấy phong trào Đoàn làm nòng cốt; từ nội dung của cuộc thi khuyến khích các địa phương, đơn vị biến thành cuộc thi của chính địa phương, đơn vị mình ở tại cơ sở...

Bài viết dự thi theo hình thức trả lời 5 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra. Thời gian nhận bài thi, đối với cấp huyện và đơn vị trực thuộc gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 20/1/2012. Sẽ có 2 hình thức giải thưởng là giải tập thể và giải cá nhân cùng giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh và tiền thưởng; các tập thể, cá nhân đoạt giải cao trong cuộc thi sẽ được Ban tổ chức mời tham dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa./.