Đối tượng dự thi là các họa sĩ, tác giả điêu khắc trong tỉnh Hải Dương. Mỗi tác giả được gửi từ 1 đến 3 tác phẩm. Các tác phẩm dự thi phải được sáng tác từ tháng 8 - 2009 (hoặc những tác phẩm sáng tác trước tháng 8-2009 nhưng chưa trưng bày triển lãm) đến tháng 7-2011. BTC khuyến khích những tác phẩm phản ánh về truyền thống văn hóa, lịch sử, đặc trưng vẻ đẹp thiên nhiên, con người và công cuộc đổi mới quê hương, đất nước; những tác phẩm có nội dung về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, biển đảo. BTC sẽ nhận tác phẩm từ ngày 11-7 đến hết ngày 15-7. Dự kiến khoảng 100 tác phẩm sẽ được triển lãm từ ngày 21-7 đến hết ngày 5-8.

MINH HÒA