Cuộc thi viết Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh do Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Vụ Báo chí - Xuất bản phối hợp với NXB Dân Trí, Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam tổ chức, diễn ra từ nay tới tháng 9.2012.

Cuộc thi mong muốn phát hiện những tập thể, cá nhân, những con người mới, nhân tố mới có nhiều đóng góp quan trọng về mọi mặt trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các bài viết dự thi tập trung vào các mảng đề tài: vì Đảng vững mạnh, vì cộng đồng, vì môi trường bền vững, vì sức khỏe cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới. Chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên trang web: vanhien.vn.

Minh Ngọc