Hội đồng đội Trung ương, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam và Hội tem Việt Nam vừa phát động cuộc thi tìm hiểu “60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính” dành cho thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước nhằm tăng vốn hiểu biết của các em về lịch sử đất nước, về truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua đó hình thành cho các em ý thức trách nhiệm của lớp măng non đất nước trong thời kỳ mới.

Đối tượng tham dự cuộc thi là các em thiếu nhi Việt Nam, từ 7 đến 15 tuổi, đang sinh hoạt, học tập tại các trường tiểu học, THCS, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống học tập tại nước ngoài; và thiếu nhi là người nước ngoài đang học tập, sinh sống tại Việt Nam. Thời hạn nhận bài dự thi sẽ kéo dài đến ngày 30/4/2014. Nơi nhận bài dự thi là Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, tầng 7, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội