Học sinh ngồi xếp hình tượng trưng cho những giọt nước tại buổi lễ

Đến nay, trên cả nước tỷ lệ công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học tăng 2% mỗi năm; tỷ lệ cấp nước và vệ sinh trường học đạt hơn 87%, phục vụ cho sinh hoạt và đời sống của hơn 22 triệu học sinh và sinh viên. Tuy vậy, nhiều nơi nước sạch và các công trình vệ sinh học đường còn thiếu, xuống cấp, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh…Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012-2015 được triển khai là dịp để các cấp, ngành, các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường trách nhiệm tham gia công tác giữ gìn, sử dụng nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường để nâng cao sức khỏe cộng đồng trong gia đoạn hiện nay.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong nhà trường có ý nghĩa chiến lược lâu dài, nhằm góp phần hình thành thói quen văn minh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, sử dụng nguồn nước sạch, rửa tay với xà phòng đúng cách, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường học, nhất là trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2012-2015 đặt ra là: phấn đấu 100% trường học mầm non và phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn đủ nước sạch và đủ nhà vệ sinh sạch sẽ, hợp vệ sinh; tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng, bảo quản công trình cấp nước và vệ sinh trường học cho học sinh và giáo viên; tăng cường các hoạt động thông tin truyền thông và giáo dục về Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học. Để đạt được kết quả trên, ngoài cố gắng của ngành giáo dục còn cần sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế...

Sau lễ phát động là lễ diễu hành truyền thông qua các trục đường lớn trên địa bàn thành phố Đông Hà và tham quan, nghe báo cáo mô hình điểm tại trường THPT huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.