Bộ Y tế đã chính thức phát động Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên phạm vi cả nước. Chiến dịch này tập trung cao điểm từ ngày 1/9 đến 30/9/2009 với chủ đề “Vì những đứa con không nhiễm HIV” nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho phụ nữ và người dân nói chung về dự phòng lây nhiễm HIV cho trẻ góp phần giảm dần tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con ở nước ta...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chỉ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đề nghị: các ngành, các cấp và toàn thể xã hội, đặc biệt là phụ nữ hãy chủ động, tích cực tham gia “Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”; Các bộ, ngành, đoàn thể đặc biệt là UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, xây dựng và triển khai chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con không chỉ diễn ra trong tháng mà là hoạt động xuyên suốt năm và tập trung cao điểm trong tháng 8 và tháng 9 hàng năm; ngành y tế phải không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng việc cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho tất cả những người có nhu cầu. Thu Hương