Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt công ty cổ phần Châu Á Thái Bình Dương 170 triệu đồng.

Phat Cong ty co phan Chau A-Thai Binh Duong 170 trieu dong - Anh 1

Cụ thể, ngày 18/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1271/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (Tầng 3, Tòa nhà Machinco Building, số 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Tổng số tiền phạt là 170 triệu đồng.

Công ty đã không thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật. Vì thế, Công ty phải chịu hình phạt cảnh cáo theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).
Ngoài ra, công ty cũng không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty không CBTT theo quy định pháp luật các tài liệu trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 12NQ/HĐQT/API ngày 06/02/2015 về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Apec Thái Nguyên; Nghị quyết HĐQT số 16/NQ/HĐQT/API ngày 16/3/2015 về việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Apec Túc Duyên; Biên bản số 02A/2016/BB-HĐQT và Quyết định số 02A/2016/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2016 thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Vũ Phương; CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; CBTT trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn đối với: Quyết định của HĐQT số 133/2014/QĐ-APECI ngày 20/12/2014 về thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty, Nghị quyết số 136/API/NQ-HĐQT ngày 16/12/2014 thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Quyết định số 78/2014/QĐ-API ngày 28/5/2014 thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Apec Bình Định). Vì hai hành vi vi phạm trên, Công ty cổ phần Châu Á -Thái Bình Dương phải chịu phạt 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
Ngoài ra, Công ty cổ phần Châu Á-Thái Bình Dương cũng không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ khi phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp (Tại thời điểm hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với UBCKNN ngày 09/3/2015, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy cho CTCP Tập đoàn Việt Phương, không tiếp tục đầu tư vào dự án nhưng Công ty không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ). Với vi phạm này, công ty phải chịu số tiền phạt là 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.