(VOH) - Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015 vào hôm qua, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, khẳng định: 5 năm qua, trong tình hình có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động. Trong bối cảnh đó, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, Đảng bộ-Chính quyền và nhân dân thành phố đã đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để khắc phục khó khăn và cùng với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị,Thành phố Hồ Chí Minh đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 8, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng. Những thành tựu quan trọng và khá toàn diện đạt được trong 5 năm qua không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trên con đường xây dựng thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, mà còn là bài học thực tiễn quý giá để nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Sau đây chúng tôi xin trân trọng chuyển đến bạn đọc phát biểu chỉ đạo của đ/c Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội, với 6 nhiệm vụ trọng tâm, then chốt mà Đảng bộ TPHCM cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ: 2010-2015